Oferta edukacyjna dla szkół

Zabrze, ul. Maurycego Mochnackiego 12

Zabrze, ul. Wolności 408

Zajęcia w fascynujących kopalnianych podziemiach, w pełnej zgodności z podstawą programową nauczania i wykorzystaniem najnowocześniejszych technik nauki przez zabawę i doświadczenie.

Nauka przez zabawę, doświadczanie i przeżycie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod przekazywania wiedzy – to nasza dewiza! Uczestnicy wycieczek mogą wybierać spośród kilkunastu lekcji edukacyjnych, przygotowanych dla dzieci w różnym wieku (od przedszkola do szkół ponadpodstawowych) i realizowanych w podziemiach Sztolni Królowa Luiza, w Parku 12C czy Parku Techniki Wojskowej.

Scenariusze zajęć odpowiadają wybranym elementom podstawy programowej z różnorodnych przedmiotów, m.in. geografii, fizyki, chemii, historii czy edukacji regionalnej i edukacji dla bezpieczeństwa. Dzieci, w zależności od wariantu zajęć, poznają śląskie obyczaje, spotykają prawdziwego ducha kopalni – Skarbnika, szukają skamieniałości w podziemnym labiryncie i poznają cechy skał, wcielają się w górnika i wykonują szereg typowych prac górniczych, biorą udział w symulowanej akcji ratowniczej itp.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę przewodników i animatorów, którzy nie tylko posiadają dużą wiedzę merytoryczną, lecz przede wszystkim są doskonale przygotowani do pracy z dziećmi, dzięki czemu od rozpoczęcia zajęć, aż do samego ich końca sprawują nad nimi stałą opiekę, prowadząc uczniów poprzez niezwykły świat nauki. Dzięki zastosowaniu różnorodnych, aktywnych form zwiedzania z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów, nasze zajęcia angażują uczestników, pozwalając nabyć wiedzę w ciekawy i atrakcyjnych sposób. W Sztolni Królowa Luiza dzieci nigdy się nie nudzą!

Więcej informacji: https://www.sztolnialuiza.pl/index.php/oferta-edukacyjna-sztolnia-luiza

Nasze trasy turystyczne:

Sztolnia Królowa Luiza - podziemna trasa turystyczna

Podziemna Trasa Turystyczna

Sztolnia Królowa Luiza - podziemna trasa rodzinna

Podziemna Trasa Rodzinna

Sztolnia Królowa Luiza - podziemna trasa wodna

Podziemna Trasa Wodna